Bắt chuột đồng mùa lụt

38


Sau nhiều ngày mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kompasu và không khí lạnh tăng cường, cánh đồng ở các xã Canh Nậu, Dị Nậu, Đồng Trúc, Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, mênh mông nước, nhiều người dân ra đồng bắt chuột làm mồi nhậu hoặc bán kiếm tiền.

Toàn huyện Thạch Thất có trên 5.000 ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích đất trồng lúa khoảng 4.000 ha.