2023: ABBANK tăng trưởng quy mô, đầu tư mạnh công tác xây dựng, củng cố nền tảng, tạo tiền đề cho sự chuyển đổi

Kết thúc năm 2023, kết quả kinh doanh của ABBANK ghi nhận tăng trưởng về mặt quy mô hoạt động, các chỉ số huy động và dư nợ tín dụng. Đặc biệt Ngân hàng đẩy mạnh đầu tư công nghệ và củng cố năng lực, làm mới chiến lược ngân hàng.

Đầu tư nâng cao trải nghiệm khách hàng trên kênh số

Với định hướng phát triển mảng ngân hàng bán lẻ, ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng khách hàng ở cả hai nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng SME, lần lượt là 22%15% so với cùng kỳ. Trong 2023, ABBANK đã nỗ lực tăng trưởng khách hàng mục tiêu thông qua các am hiểu từ phân tích nghiên cứu thị trường vi mô, đẩy mạnh các chiến dịch phủ xanh thanh toán QR code, liên tục cải tiến nâng cao trải nghiệm của Khách hàng với những tính năng thuận tiện trên app AB Ditizen. Quy mô giao dịch trên kênh ngân hàng số vì vậy cũng ghi nhận tăng trưởng, với số lượng khách hàng giao dịch tăng 11,8% và số lượng giao dịch trên kênh số tăng 63% so với năm 2022 (đạt gần 33,3 triệu giao dịch/năm).

Với tôn chỉ khách hàng là trọng tâm, ABBANK không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Cẩn trọng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, đảm bảo an toàn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động

Tổng tài sản của ABBANK tại thời điểm cuối năm 2023 đạt 161.966 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cuối năm 2022; Dư nợ tín dụng đạt 102.448 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2022 – sát với room tín dụng được cấp trong bối cảnh khả năng hấp thụ vốn của thị trường giảm mạnh; Huy động từ khách hàng đạt 115.654 tỷ đồng, tăng 25,9%; Số dư CASA cũng tăng nhẹ ở mức 5,7% so với năm 2022.

Trong năm 2023, theo đúng định hướng giảm mức độ phụ thuộc vào tín dụng, thu nhập từ dịch vụ đạt 992 tỷ đồng, tăng trưởng 125% so với 2025, đóng góp 23% vào tổng thu nhập của ABBANK. Bên cạnh đó, với các chính sách điều chỉnh lãi suất cho vay để kịp thời hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn theo chỉ đạo của Chính phủ, thu nhập lãi thuần cả năm đạt 2.833 tỷ đồng.

Trong bối cảnh tình hình nợ xấu toàn ngành gia tăng, năm 2023, ABBANK đã cẩn trọng trích lập 1.489 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, đẩy mạnh tỷ lệ bao phủ nợ xấu, đảm bảo hoạt động bền vững của ngân hàng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 ghi nhận 513 tỷ đồng. 

Với sự đầu tư nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên kênh ngân hàng số, số lượng giao dịch online của ABBANK tăng mạnh trong năm 2023

Khung vốn vững chắc, tuyệt đối tuân thủ các tỷ lệ an toàn của Ngân hàng nhà nước (NHNN)

Chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo Basel II và Basel III, chất lượng vốn của ABBANK duy trì ở mức an toàn, với hệ số an toàn vốn (CAR) tại thời điểm cuối năm 2023 đạt mức 11,1%, thể hiện khung vốn vững chắc với mức đệm vốn tốt so với yêu cầu tối thiểu 8% của NHNN.

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2023 đạt 2,17%, kiểm soát tốt trong mức quy định của NHNN là <3%.

Đầu tư làm mới Chiến lược ngân hàng

Kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt được như kỳ vọng, qua đó đã phản ánh hai thực tế: một là sự khó khăn của thị trường đã ảnh hưởng sâu rộng tới hệ thống tài chính ngân hàng; hai là bộ máy tổ chức và cơ chế hoạt động của ABBANK chưa hiệu quả khiến kết quả kinh doanh chưa tương xứng với tiềm năng.

Trước bối cảnh này, ABBANK đã tập trung nguồn lực triển khai Dự án trọng điểm “Làm mới Chiến lược Ngân hàng”, với sự tư vấn và đồng hành của McKinsey – công ty tư vấn quản trị chiến lược toàn cầu.

Trước diễn biến khó khăn, ABBANK vẫn ghi nhận tăng trưởng về mặt quy mô hoạt động

Theo đó, năm 2024 là năm bản lề để củng cố nền tảng và tạo cơ sở tăng trưởng cho tương lai. Từ những phân tích nghiên cứu toàn diện về thị trường và khách hàng, ABBANK sẽ ưu tiên triển khai các sáng kiến để đem đến các giải pháp, dịch vụ tốt nhất cho các phân khúc khách hàng mục tiêu ở kênh vật lý và kênh số.

Cụ thể, ABBANK tập trung rà soát địa điểm và tái thiết kế mô hình hệ thống mạng lưới chi nhánh/PGD của ABBANK để có thể tối ưu hoạt đông tư vấn giải pháp và dịch vụ cho khách hàng. Đối với kênh ngân hàng số, ABBANK tiếp tục chú trọng nâng cấp và cải thiện dịch vụ ngân hàng số cho khách hàng Cá nhân và khách hàng SME, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trên hành trình thực thi chiến lược mới, kế thừa các thế mạnh hiện có về công tác quản trị rủi ro, hạ tầng công nghệ, ABBANK sẽ có những điều chỉnh mạnh mẽ và quyết liệt về mặt cơ cấu tổ chức cũng như mô hình quản trị trên toàn hệ thống để tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.