Thử thách tưởng tượng không gian với bốn câu đố

23


Với khả năng tưởng tượng không gian, liệu bạn có tìm ra đáp án của những câu đố sau trong 15 giây?

Câu 1: Hình đã cho là kết quả sau khi triển khai của hình lập phương nào?

Thử thách tưởng tượng không gian với bốn câu đố

>> Đáp án

Câu 2: Nhìn từ trên xuống, hình đã cho trông ra sao?

Thử thách tưởng tượng không gian với bốn câu đố - 1

>> Đáp án

Câu 3: Nhìn từ trên xuống, chiếc máy bay đã cho trông ra sao?

Thử thách tưởng tượng không gian với bốn câu đố - 2

>> Đáp án

Câu 4: Nhìn từ trên xuống, “chiếc tháp” trông ra sao?

Thử thách tưởng tượng không gian với bốn câu đố - 3

>> Đáp án

Theo Bight Side