Tập đoàn Giáo dục Văn Lang hợp tác cùng đại học lớn tại Châu Âu

[ad_1]


Tập đoàn Giáo dục Văn Lang (Van Lang Education Group) vừa ký kết và trao đổi thỏa thuận hợp tác với nhiều trường đại học và doanh nghiệp tại châu Âu.

[ad_2]

Bình luận