Vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam bay vào vũ trụ

[ad_1]

Vệ tinh của Việt Nam sẽ được phóng bởi tên lửa Epsilon 5 tại bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) trong chương trình “Trình diễn công nghệ vệ tinh sáng tạo 2″- Innovative Satellite Technology Demonstration-2”. Thời gian phóng dự kiến lúc 9h55 đến 9h59 (tức 7h55 đến, giờ Hà Nội).

Theo thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, thời tiết hôm nay có nắng, tốc độ gió 5m/2. Các yếu tố như gió thượng tầng được kiểm tra đảm bảo sẵn sàng, thuận lợi cho kế hoạch phóng.

Tên lừa rời khỏi giá đỡ.

Tên lừa rời khỏi giá đỡ.

[ad_2]

Bình luận