Làm gì với 10.000 USD đang gửi tại ngân hàng?

Có nên bán USD tìm kênh đầu tư khác hiệu quả hơn như bất động sản hay quỹ đầu tư?

Sau vài năm làm việc ở nước ngoài, tôi đang có 10.000 USD và vài trăm triệu tại ngân hàng. Khoản 10.000 USD tôi để tại ngân hàng được gần 2 năm, tuy nhiên quy ra tiền đồng thậm chí còn bị mất giá.

Tôi đang cân nhắc để đổi khoản tiền USD và tìm kênh đầu tư mới tốt hơn, vì kể cả gửi tiết kiệm bằng tiền đồng thì lãi suất cũng rất thấp. Tôi không hiểu nhiều về tài chính nên cũng khó tham gia thị trường chứng khoán, tính ra chỉ còn bất động sản hay gửi tiền vào các quỹ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu.

Khoản tiết kiệm vài trăm triệu thì tôi muốn để tại nhà băng, sau này có việc còn dùng tới. Còn lại khoản 10.000 USD thì theo anh chị, tôi nên chọn bỏ tiền vào kênh đầu tư nào lúc này?

Nguyễn Huy (TP HCM)

Nguồn