Xăng dầu giảm giá nhỏ giọt | Tài chính – Kinh doanh

124

Theo tính toán của liên bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 26.9 như sau: 45,674 USD/thùng xăng RON92, dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 0,289 USD/thùng, tương đương giảm 0,63% so với kỳ trước); 47,348 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,12 USD/thùng, tương đương tăng 0,25% so với kỳ trước); 42,743 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 2,45 USD/thùng, tương đương giảm 5,41% so với kỳ trước); 39,125 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,91 USD/thùng, tương đương giảm 2,28% so với kỳ trước); 248,415 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (giảm 13,936 USD/tấn, tương đương giảm 5,31% so với kỳ trước).

Trước tình hình đó, cơ quan quản lý quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5 RON92 và dầu mazút; trích lập đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít.

Cùng với đó, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 524 đồng/lít, dầu mazút ở mức 100 đồng/kg; dầu diesel và dầu hỏa không chi.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên, cơ quan quản lý quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:  xăng E5 RON92 giảm 51 đồng/lít so với giá hiện hành, mức bán ra không cao hơn 14.215 đồng/lít. Xăng RON95-III giữ nguyên như giá hiện hành và mức bán ra hiện không cao hơn 14.984 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 390 đồng/lít và giá bán ra không cao hơn 11.128 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 144 đồng/lít, có giá bán mới không cao hơn 9.449 đồng/lít. Dầu mazút 180CST 3.5S giảm 117 đồng/kg và giá bán ra không cao hơn 10.826 đồng/kg.
Nguồn