Vietnam Airlines lỗ thêm hơn 3.500 tỷ đồng

[ad_1]

Hãng bay này lỗ hơn 3.500 tỷ đồng trong quý III, nhưng giảm mạnh so với 2 quý đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đạt doanh thu thuần hơn 4.735 tỷ đồng, giảm 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn bán hàng chỉ giảm hơn 20%, vẫn còn gần 7.750 tỷ đồng, hãng bay này lỗ gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ khoảng 3.000 tỷ đồng.

Trong kỳ này, doanh thu tài chính của hãng tăng gấp hơn 4 lần cùng kỳ lên hơn 560 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chi phí khác như bán hàng, quản lý doanh nghiệp vẫn tăng, lần lượt đạt hơn 282,2 tỷ và 347,5 tỷ đồng. Do vậy, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm hơn 3.531 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả này vẫn tích cực hơn 2 quý đầu năm khi quý I lỗ gần 4.900 tỷ, quý II lỗ 4.449 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines lỗ hơn 12.153 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này lý giải lợi nhuận hợp nhất quý III giảm mạnh ngoài nguyên nhân lợi nhuận công ty mẹ giảm, còn do lợi nhuận của các công ty con có liên quan đến cung cấp dịch vụ hàng không cũng giảm mạnh như Vaeco, Nasco…

Trước tình hình dịch khó khăn, Vietnam Airlines cho biết đã chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt trong điều hành hoạt động kinh doanh để ứng phó và giảm tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như tận dụng sự hỗ trợ, chia sẻ của các đối tác, nhà cung cấp… Nhờ đó, mức lỗ quý III giảm đáng kể so với quý I và II.

Đến ngày 25/9, Vietnam Airlines đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên gần 8.000 tỷ đồng, kịp thời bổ sung dòng tiền và giúp cải thiện tình hình tài chính. Doanh nghiệp này tin tưởng hoạt động kinh doanh đã từng bước ổn định và đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi, phát triển sau khi các chuyến bay nội địa được phép khai thác thường lệ trở lại từ tháng 10.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt hơn 67.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.500 tỷ so với đầu năm. Đối ứng bên phía nguồn vốn là nợ phải trả khoảng 65.500 tỷ (tăng hơn 9.100 tỷ so với đầu năm), vốn chủ sở hữu hơn 1.475 tỷ đồng (giảm gần 4.600 tỷ đồng so với đầu năm). Trong đó, nợ ngắn hạn khoảng 42.434 tỷ đồng, tăng hơn 9.700 tỷ so với đầu năm.

Anh Tú

[ad_2]