TP.HCM yêu cầu không ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo | Giáo dục

Trong văn bản do ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM, ký và ban hành ghi rõ, căn cứ công văn ngày 4.9 của Bộ GD-ĐT về việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong trường tiểu học, Sở yêu cầu trưởng phòng giáo dục triển khai cho các trường tiểu học nghiêm túc thực hiện các nội dung về sách giáo khoa và tài liệu tham khảo đã được quy định tại Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, sách giáo khoa là tài liệu bắt buộc sử dụng trong dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định. Nhà trường trang bị tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên. Khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong văn bản có lưu ý, mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo. Phụ huynh và học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và quyền tự chọn, không bắt buộc.

Đối với bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt gồm 8 môn học bắt buộc: Toán, tiếng Việt, đạo đức, tự nhiên – xã hội, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, âm nhạc, mỹ thuật và môn học tự chọn là môn Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh), trường tiểu học phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường để học sinh và gia đình học sinh biết, thực hiện mua sắm.

Trước đó Báo Thanh Niên thông tin về Trường tiểu học An Phong (Q.8, TP.HCM) gửi bảng thông tin về hơn 20 đầu sách bao gồm sách giáo khoa và tài liệu tham khảo đến phụ huynh với số tiền khoảng 800.000 đồng. Sau đó, Bộ GD-ĐT đã có những chỉ đạo chấn chỉnh về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong nhà trường.
Nguồn

Bình luận