TikTok muốn tăng độ tin cậy và tính an toàn của nền tảng | Công nghệ

Hội đồng tập hợp những nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành nhằm đề ra và phát triển các chính sách đổi mới với mục đích giải quyết những thách thức của nền tảng trực tuyến ở thời điểm hiện tại cũng như chuẩn bị trước cho những vấn đề có thể xảy đến trong tương lai.

Được thành lập với mục đích đưa ra những quan điểm thẳng thắn, trực diện về các chính sách cũng như các hoạt động của TikTok, Hội đồng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các vấn đề ảnh hưởng đến nền tảng và người dùng TikTok, đồng thời phát triển các chiến lược để giải quyết những thách thức này.

“TikTok đang thực hiện một bước tiến chiến lược trong việc cải thiện các chính sách và quy trình của mình thông qua việc thành lập APAC”, Arjun Narayan – Giám đốc Phòng Tín nhiệm và An toàn châu Á – Thái Bình Dương của TikTok cho biết. 

Hội đồng sẽ họp mặt hằng quý để thảo luận về các vấn đề quan trọng, bao gồm các vấn đề về an ninh trực tuyến, an toàn cho trẻ em, kiến thức kỹ thuật số, sức khỏe tinh thần và nhân quyền. Các thành viên hội đồng sẽ cập nhật thông tin từ quá trình quan sát thị trường của mình và đưa ra các đề xuất liên quan đến các vấn đề được thảo luận, sau đó TikTok sẽ xem xét áp dụng vào các chính sách tin cậy và an toàn của nền tảng.
Nguồn