Nhà máy DAP Hải Phòng dừng sản xuất

[ad_1]

Hải PhòngThiếu quặng apatit để sản xuất phân bón, nhà máy DAP Hải Phòng đã dừng hoạt động, 630 lao động ảnh hưởng đến việc làm.

Ngày 10/12, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV DAP Vinachem Hải Phòng xác nhận, công ty đã cho dừng hoạt động nhà máy sản xuất phân bón tại Đình Vũ được gần 1 tháng do thiếu nguyên liệu đầu vào, cụ thể là thiếu quặng apatit.

Nguyên nhân theo ông Sơn, do chậm trễ trong phân định chồng lấn, đánh giá tình trạng sử dụng mỏ quặng apatit tại Lào Cai của cơ quan quản lý, khiến hàng loạt doanh nghiệp sản xuất đang sử dụng nguồn nguyên liệu quặng 3 bị thiếu nguồn vào, phải dừng sản xuất, trong đó có nhà máy sản xuất phân bón của doanh nghiệp DAP Hải Phòng.

Tình trạng này nếu tiếp tục kéo dài, ông Sơn cho rằng không chỉ khiến người lao động thất nghiệp, tác động xấu đến doanh nghiệp, mà còn làm thất thu ngân sách, mất cân đối cán cân sản xuất phân bón trong nước.

Theo ông Sơn, nguồn cung ứng quặng apatit từ Lào Cai bắt đầu bị gián đoạn cuối tháng 9, doanh nghiệp cố gắng phối hợp với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam để huy động thêm tối đa nguồn quặng sót tại các kho lưu đưa về nhà máy. Xong lượng quặng này chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu sản xuất của công ty.

Đặc biệt trong bối cảnh giá 2 nguyên liệu đầu vào quan trọng khác là lưu huỳnh và amoniac vẫn tăng phi mã. Cụ thể, giá mua cuối tháng 11, amoniac tăng 2,86 lần, còn lưu huỳnh tăng 2,81 lần so với thời điểm đầu tháng 1.

Ngày 28/11, DAP Hải Phòng đã cho dừng nhà máy và dự kiến đến ngày 15/12 mới hoạt động lại, sau khi đã tích trữ đủ quặng cho 1 chu kỳ chạy máy 12 ngày, nhằm đảo bảo cung ứng phân bón cho vụ Đông Xuân 2022.

Theo số liệu báo cáo từ Công ty TNHH MTV DAP Vinachem Hải Phòng, lũy kế sản lượng DAP thực hiện 11 tháng đầu năm đạt 239.362 tấn, bằng 94% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao cả năm và bằng 131% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, báo cáo tài chính đã kiểm toán kết quả thực hiện lũy kế đến hết quý III đạt 158 tỷ đồng, bằng 232% so với kế hoạch được giao cả năm 2021. Nếu được cung cấp đủ quặng apatit, kết quả thực hiện sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn.

Giang Chinh