Lịch cúp điện hôm nay 26.9.2020 tại TP.HCM | Thời sự

113

Lịch cúp điện hôm nay 26.9.2020 theo thông báo của Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty Điện lực Tân Bình ở một số khu vực thuộc Q.11, Q.Tân Bình (TP.HCM) cụ thể như sau:

Từ 10 giờ – 11 giờ, Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện tại trạm có danh số R19BC108D một phần P.9, Q.11.

Từ 8 giờ – 10 giờ, Công ty Điện lực Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện tại nhánh rẽ G19PA1 một phần P.13, Q.Tân Bình.

Từ 10 giờ – 10 giờ 5 phút, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện tại phân đoạn G19PA một phần P.13 Q.Tân Bình.


Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình cúp điện.
Liên quan lịch cúp điện hôm nay 26.9.2020, Công ty Điện lực Tân Bình, Công ty Điện lực Phú Thọ thông báo khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điệnTP.HCM, khách hàng gọi số điện thoại: 1900545454.
Nguồn