Lần đầu tiên Bộ Y tế yêu cầu minh bạch giá bán thiết bị y tế | Thời sự

Tại lễ khai trương, GS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh: ‘‘Việc kê khai giá bán trang thiết bị y tế là rất cấp thiết, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch thị trường giá trang thiết bị y tế. Công khai minh bạch giá là bước đi quan trọng để làm lành mạnh toàn bộ thị trường trang thiết bị y tế’’.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị – Công trình y tế (Bộ Y tế), giá công khai là giá của thiết bị tương ứng với các cấu hình, tính năng kỹ thuật và thuế; phí các dịch vụ cơ bản đi kèm (bảo hành, vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, giá linh kiện thay thế, giá bảo trì sau bảo hành.

Đơn vị có trách nhiệm công khai giá là đại diện của chủ sở hữu thiết bị y tế (hãng, văn phòng đại diện, công ty được chủ sở hữu ủy quyền).

Bộ Y tế xây dựng hệ thống phần mềm, cấp tài khoản để doanh nghiệp thực hiện việc công khai giá, cập nhật đăng công khai trên cổng thông tin giá trang thiết bị y tế, kèm theo các yếu tố xác định giá.

“Hiện nay, thiết bị y tế tại Việt Nam chủ yếu nhập khẩu, Bộ Y tế hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công khai giá. Giá được công khai trên cổng thông tin là cơ sở để các đơn vị tham khảo khi thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Giá này là giá đầu nguồn, nên sẽ giúp các đơn vị mua thiết bị với giá thật, phù hợp với các cấu hình, tính năng”.

Người dân, các đơn vị quan tâm có thể truy cập địa chỉ https://quanlytrangthietbiyte.com/tra-cuu-ttb-y-te?fbclid=IwAR2-2JI1S3yiklDCi8q47yGRMh_v4-erFLPIwOEgFbRFYwNYrvEjRVV2_Xw để theo dõi, tham khảo giá thiết bị y tế.
Nguồn

Bình luận