Lãi từ mảng thịt tươi sống của Vissan lao dốc

Giá heo hơi tăng cao khiến hoạt động kinh doanh thịt heo tươi sống trong quý II của Vissan giảm hơn một nửa so với cùng kỳ 2019.

Báo cáo quý II/2020 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) cho thấy, doanh thu thuần quý này đạt gần 1.233 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ đạt 233,3 tỷ đồng giảm 13,4% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18,9%.

Theo đó, luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của Vissan đạt 2.686 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế giảm gần 14%, quanh 108,7 tỷ đồng.

Lãnh đạo Vissan cho biết, lợi nhuận doanh nghiệp giảm do ảnh hưởng của giá heo hơi tăng cao, khiến lãi từ mặt hàng thịt heo tươi sống của công ty bị giảm sút, nhiều sản phẩm thua lỗ. Cụ thể, lợi nhuận gộp từ mảng thịt tươi sống quý II giảm gần 56% so với cùng kỳ 2019 và chỉ đạt 52 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao so với cùng kỳ nên khiến lãi sau thuế giảm dù doanh thu khả quan.

Tại đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc An cho rằng, 2020 là một năm khó khăn với doanh nghiệp. Công ty chưa kịp thoát khỏi ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi thì Covid-19 ập đến khiến doanh nghiệp bị tác động kép.

Ngoài, sức mua trên thị trường giảm, nguồn cung khan hiếm, giá nguyên liệu tăng cao, công ty phải mua heo theo giá thả nổi nhưng số lượng hạn chế. Do đó, năm nay Vissan đặt kế hoạch doanh thu 5.580 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến 180 tỷ đồng, giảm 20,3% so với năm ngoái.

Đặc biệt, năm nay, sản lượng thịt heo tươi sống dự kiến giảm 12%, chỉ đạt 21.332 tấn. Với kết quả đạt được nửa đầu năm như trên, Vissan đã hoàn thành được 48% mục tiêu về doanh thu và hơn 60% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Thi Hà

Nguồn