Gần 1.600 chung cư cũ ở Hà Nội chờ cải tạo

[ad_1]


TP Hà Nội có gần 1.600 chung cư cũ, xây dựng từ những năm 1960-1999, nhưng đến nay chỉ 19 nhà được cải tạo xây mới (đạt 1,2%).

[ad_2]