Gần 1.200 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ở Bắc Giang

[ad_1]

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng (tỉnh Bắc Giang) có quy mô hơn 105 ha, vốn đầu tư 1.185 tỷ đồng.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng được Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký hôm nay (24/11), dự án do Công ty cổ phần Lideco 1 là nhà đầu tư, quy mô sử dụng đất 105,3 ha.

Dự án này có thời hạn 50 năm và thực hiện đầu tư không quá 3 năm từ thời điểm bàn giao đất. Nhà đầu tư góp 177,5 tỷ đồng, số vốn còn lại hơn 1.007 tỷ đồng từ các nguồn huy động khác.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư được giao chịu trách nhiệm về báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

Chính quyền địa phương kiểm tra việc nhà đầu tư đáp ứng điều kiện về cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất dự án…

Về phía Lideco1 phải góp đủ vốn chủ sở hữu 177,5 tỷ đồng theo đúng tiến độ cam kết và chỉ thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Giang thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện.

Anh Minh

[ad_2]