Facebook đưa ra nguyên tắc mới trong giao tiếp nội bộ công ty | Công nghệ

167

Theo CNBC, người phát ngôn của công ty Joe Osborne nói quyết định này nhằm giải quyết “nhiều cuộc trò chuyện có tính chất rất căng thẳng đang diễn ra khắp nơi trên thế giới”. Bộ nguyên tắc mới dựa trên một loạt thay đổi tương tự ở Google, vốn đang tăng cường kiểm duyệt các bảng tin nội bộ.
Osborne phát biểu: “Công ty coi trọng hoạt động diễn đạt và thảo luận mở. Chúng tôi tìm hiểu được rằng nhân viên mong muốn có thêm lựa chọn tham gia vào những cuộc tranh luận quanh vấn đề xã hội và chính trị, thay vì chỉ biết đến chúng một cách bất ngờ trên bản tin làm việc. Chúng tôi đang cập nhật các chính sách và công cụ làm việc nhằm đảm bảo văn hóa công ty vẫn được tôn trọng và có tính bao quát”.
Những thay đổi này được đưa ra sau một loạt thông tin rò rỉ từ Workplace và phần Hỏi & Đáp hằng tuần của công ty, cho thấy chỉ trích của nhân viên đối với chính sách công ty đang tăng lên.
Với bộ nguyên tắc mới, Zuckerberg cho biết Facebook sẽ đảm bảo tất cả nhân viên cảm thấy họ được hỗ trợ trong công việc, nhất là cộng đồng người da màu của công ty.

Facebook sẽ cụ thể hơn về những không gian nào của Workplace mà nhân viên có thể dùng để thảo luận về vấn đề xã hội và chính trị, giúp nhân viên không phải đối đầu với các vấn đề này trong quá trình làm việc hằng ngày.

Nguyên tắc mới yêu cầu nhân viên giao tiếp một cách chuyên nghiệp và tiếp tục tranh luận về công việc tại công ty với thái độ tôn trọng. Thêm vào đó, nguyên tắc mới cũng dẫn đến thay đổi trong chính sách giao tiếp nội bộ công ty và các công cụ kiểm duyệt giao tiếp. Osborne cho biết tất cả thay đổi cụ thể sẽ được chính thức công bố trong tuần tới.
Nguồn