Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

[ad_1]

Số doanh nghiệp thành lập mới tháng 11 tăng gần 45% so với tháng 10, với số vốn đăng ký và số lao động cùng tăng trên 30%.

Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 11, cả nước có 11.902 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 149.900 tỷ đồng và 76.600 lao động.

So với tháng trước, số doanh nghiệp lập mới tăng 44,6%, vốn đăng ký tăng 38% còn số lao động tăng hơn 30%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2020, cả ba chỉ tiêu này cùng giảm. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng cũng giảm hơn 42% so với cùng kỳ, chỉ đạt 12,6 tỷ đồng.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 105.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,4 triệu tỷ đồng, giảm 15% về số doanh nghiệp và giảm 22,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 2,2 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38.800 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng đạt gần 3,7 triệu tỷ đồng, giảm 26% cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thị trường còn ghi nhận 40.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 146.100. Dù vậy, con số này vẫn giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường cũng gia tăng. Tháng 11, cả nước có 3.523 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 0,9% so với tháng trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục và hoàn tất thủ tục giải thể cùng tăng trên 50% so với tháng 10.

Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52.100 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân một tháng, cả nước ghi nhận 13.300 doanh nghiệp tham gia, nhưng có gần 9.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Minh Sơn

[ad_2]