Công ty chứng khoán có thể mở tài khoản trực tuyến

123

Bộ Tài chính sắp cho các công ty chứng khoán mở tài khoản giao dịch từ xa với điều kiện có biện pháp và công nghệ xác minh khách hàng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán thay thế quy định ban hành năm 2012. Trong đó, việc mở tài khoản giao dịch được quy định chi tiết hơn với 8 khoản, gấp đôi Thông tư cũ.

Điểm mới trong Thông tư này là công ty chứng khoán được mở tài khoản giao dịch từ xa, qua phương tiện điện tử. Công ty chứng khoán cũng được quyết định việc có hay không gặp mặt trực tiếp khách hàng mới. Khi chọn các phương án này, công ty phải đảm bảo yêu cầu như xây dựng quy trình mở tài khoản từ xa, có biện pháp, hình thức và công nghệ để xác minh khách hàng.

Điều bắt buộc đối với các công ty chứng khoán khi mở tài khoản là phải giải thích cho khách hàng nội dung hợp đồng và các thủ tục liên quan. Đồng thời, tìm hiểu khả năng tài chính, mức độ chịu đựng rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của khách hàng. Ngược lại, nhà đầu tư được yêu cầu phải điền đầy đủ các thông tin có trên hợp đồng.

Cuối tháng 8, Bộ Tài chính cũng lấy ý kiến về việc cho cá nhân đủ 15 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi mở tài khoản giao dịch chứng khoán với sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Đây là lần đầu Bộ Tài chính quy định chi tiết độ tuổi được mở tài khoản chứng khoán.

Trước đó, tại thông tư hướng dẫn giao dịch ban hành cuối năm 2015, Bộ không đề cập điều khoản này mà chỉ yêu cầu nhà đầu tư cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin nhận biết khách hàng.

Theo đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán, việc định danh nhằm thúc đẩy sự phát triển của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mục tiêu đến cuối năm nay, số lượng nhà đầu tư trên thị trường đạt mức 3% dân số và tăng lên 5% vào năm 2025.

Phương Đông

Nguồn