Bên trong trung tâm điều hành đô thị thông minh của FPT

[ad_1]

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tuy mới vận hành thử nghiệm, Trung tâm IOC bước đầu phát huy tính năng, hiệu quả, giúp lãnh đạo tỉnh có cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là bước đi quan trọng trong việc đẩy nhanh chuyển đổi số của chính quyền và các mặt của đời sống xã hội.

[ad_2]