Ưu tiên nội dung lý thuyết khi dạy học online

[ad_1]

Các trường trung học ưu tiên dạy lý thuyết online và tận dụng tối đa thời gian học sinh đến trường để dạy thí nghiệm, thực hành.

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 với mục tiêu vừa đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Các trường được yêu cầu chủ động phương án dạy trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi linh hoạt.

Khi dạy học trực tuyến, thầy cô ưu tiên nội dung mang tính lý thuyết, hướng dẫn học sinh khai thác sách giáo khoa, đồng thời sẵn sàng phương án tận dụng tối đa thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, nhất là đối với nội dung thực hành, thí nghiệm.

Xác định học trực tuyến có thể kéo dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ngành giáo dục các địa phương phát triển kho video bài dạy minh họa, kho học liệu điện tử. Địa phương cũng cần xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học trực tuyến để hỗ trợ giáo viên, phân công các trường dạy học và ghi hình bài học theo môn để dạy trên truyền hình và sử dụng trong dạy trực tuyến.

Thầy Nguyễn Văn Thanh, giáo viên Toán trường THCS Đông La (Hoài Đức, Hà Nội), trong một buổi dạy trực tuyến hồi tháng 3. Ảnh: Dương Tâm

Thầy Nguyễn Văn Thanh, giáo viên Toán trường THCS Đông La (Hoài Đức, Hà Nội), trong một buổi dạy trực tuyến hồi tháng 3. Ảnh: Dương Tâm

Năm học 2021-2022, khối THCS lần đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường cần bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình để dạy học trực tuyến và trực tiếp phù hợp với tình hình chống dịch ở địa phương.

Với kiểm tra đánh giá, các nhà trường không kiểm tra nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình; không kiểm tra, đánh giá đối với nội dung tinh giản và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

Đối với một số môn học, hoạt động giáo dục lớp 6 khác so với chương trình cũ, chẳng hạn môn Lịch sử và Địa lý hay Nghệ thuật, Bộ hướng dẫn rõ yêu cầu trong kiểm tra. Theo đó, môn Lịch sử và Địa lý sẽ chọn hai điểm đánh giá thường xuyên trong một học kỳ. Bài kiểm tra định kỳ gồm nội dung của hai phân môn này theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học.

Môn Nghệ thuật bao gồm hai nội dung Âm nhạc và Mỹ thuật. Mỗi nội dung chọn một kết quả đánh giá thường xuyên trong từng học kỳ. Bộ khuyến khích việc kiểm tra, đánh giá định kỳ môn học này thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra định kỳ phải bao gồm hai nội dung Âm nhạc, Mỹ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung. Kết quả được đánh giá mức “đạt” khi cả hai nội dung Âm nhạc, Mỹ thuật được đánh giá mức “đạt”.

Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương, giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với nội dung đó. Bộ cũng khuyến khích kiểm tra định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập.

Ngoài ra, để ứng phó với tình hình dịch bệnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường chuẩn bị tốt điều kiện để kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

Học sinh trung học cả nước chuẩn bị bước vào năm học mới. Trong khi đa số tỉnh thành, những nơi Covid-19 đang được kiểm soát tốt sẽ tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 1/9, nhiều địa phương xác định phải dạy học trực tuyến trong giai đoạn đầu năm học, chẳng hạn Hà Nội, TP HCM, Nghệ An, Bình Dương.

Dương Tâm