Triều Thanh trong tranh họa sĩ cung đình

[ad_1]

Lang Thế Ninh (1688-1766), tên tiếng Italy: Giuseppe Castiglione, sinh ở Milan, tới Trung Quốc truyền giáo thập niên 1710. Năm 1715, Khang Hy triệu kiến Lang Thế Ninh. Bấy giờ, nhà vua 61 tuổi, không tán thành tôn giáo của Lang Thế Ninh nhưng yêu khoa học nghệ thuật, bèn phái ông làm họa sĩ cung đình. Từ đó, Lang Thế Ninh phụng sự triều Thanh hơn 50 năm, không rời Trung Quốc. Theo Sina, ông để lại lượng tác phẩm đồ sộ, là một trong họa sĩ cung đình nổi bật nhất lịch sử.

[ad_2]