Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 10.9.2020 | Giáo dục

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 10.9.2020, trong tin tức giáo dục đặc biệt, còn có thông tin nhiều thay đổi cách kiểm tra, cho điểm học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Thay đuổi học bằng tạm dừng học tập 

Theo dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mức kỷ luật cao nhất là học sinh bị tạm dừng học tập tối đa 2 tuần, bỏ hoàn toàn hình thức đuổi học một năm.

Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo này thể hiện được tinh thần giáo dục tích cực mà Việt Nam đang hướng tới, mang tính nhân bản, nhân văn và phù hợp với quy luật phát triển của xã hội hiện tại.

Theo thông tư 08, có tới 5 hình thức kỷ luật, trong đó cao nhất là đuổi học một năm. Còn theo dự thảo này, thay đuổi học bằng hình thức tạm dừng học tập trên lớp đối với học sinh vi phạm tối đa là 2 tuần để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng.

Chính sách khen thưởng cũng rút từ 7 xuống còn 4 nhưng vẫn bao quát hết được tất cả các hình thức. Đặc biệt các trường cũng được chủ động hơn trong việc khen thưởng khi được trao quyền hoàn toàn.

Tuy nhiên dự thảo thông tư vẫn còn một số điều cần thể hiện rõ hơn để những quy định tiến bộ này có thể thực hiện được trong thực tế. Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (10.9) sẽ ghi nhận ý kiến của các nhà giáo dục về vấn đề này.

Sẽ giảm bài kiểm tra học sinh


Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 10.9.2020 - ảnh 1

Ngoại ngữ là một trong những môn điều kiện để xếp loại học sinh trong quy định đánh giá mới

Bộ GD-ĐT ban hành 2 thông tư sửa đổi về kiểm tra đánh giá học sinh, 1 dành cho tiểu học, 1 dành cho THCS và THPT. Bộ GD-ĐT cho biết sự thay đổi này hướng tới mục tiêu đánh giá thực chất hơn, đề cao sự tiến bộ của học sinh và giảm áp lực về điểm số.

Theo đó học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, mỗi môn chỉ còn 2 bài kiểm tra/năm học

Vào cuối học kỳ 1 và cuối năm học, đối với các môn học bắt buộc gồm: tiếng Việt, toán, ngoại ngữ 1, lịch sử và địa lý, khoa học, tin học và công nghệ, sẽ có bài kiểm tra định kỳ để đánh giá học sinh. Đối với lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kỳ môn tiếng Việt, môn toán vào giữa học kỳ 1 và giữa học kỳ 2. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.

Đặc biệt quy định tại thông tư mới đã thêm môn ngoại ngữ thành một trong những môn điều kiện để xếp loại học sinh. Cụ thể, để đạt học sinh giỏi phải có điểm của 1 trong 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ từ 8,0; học sinh khá thì phải có điểm của 1 trong 3 môn từ 6,5 trở lên.

Thông tin chi tiết về những thay đổi cần thiết này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.
Nguồn