Thử thách IQ với bốn câu đố tư duy

[ad_1]

Thứ ba, 7/9/2021, 19:00 (GMT+7)

Hình tròn được chia thành 8 phần, điền các số 30, 18, 24, 16, 22, 26, 20. Trong 15 giây, hãy tìm quy luật của chúng và điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm.

[ad_2]

Bình luận