Tesla kiện chính phủ Mỹ vì thuế quan áp đặt lên Trung Quốc | Công nghệ

96

Theo CNBC, Tesla đang kiện chính phủ Mỹ và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer về hai thuế quan đang áp dụng lên các mặt hàng mà Tesla nhập khẩu về từ Trung Quốc.

Mức thuế thứ nhất đi vào hiệu lực trong năm 2018 và đang áp đặt 25% lên 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế thứ hai có hiệu lực trong năm 2019, đang đánh thuế 7,5% lên 120 tỉ USD hàng hóa đến từ đại lục.

Cả hai thuế quan đều liệt kê cụ thể hàng trăm loại hàng hóa, từ nguyên liệu thô cho đến linh kiện điện tử. Đơn kiện của Tesla không mô tả công ty đã phải trả thuế cho những mặt hàng nào, cũng như số tiền đã trả.

Trong đơn kiện, Tesla cáo buộc: “Việc áp đặt thuế là tùy tiện và bất thường vì Đại diện Thương mại Mỹ đã không tạo cơ hội để bên chịu thuế được đưa ra bình luận, không xem xét các yếu tố liên quan khi thực hiện quyết định, không tạo được sự liên quan hợp lý giữa các sự kiện thực tế và lựa chọn đưa ra”. 
Nguồn