Tên trộm ngã dập mông vì cố phá khóa


Nhảy lên để cố bẻ khóa đến mức ngã ngửa nhưng bất thành, tên trộm ‘trút giận’ lên cánh cổng trước khi bỏ đi trong ấm ức.

Nguồn