Sẽ tập trung thanh tra những vấn đề ‘nóng’ gì trong năm học 2020-2021? | Giáo dục

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021. Theo đó, nội dung thanh, kiểm tra phải tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành GD-ĐT.

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, tập trung kiểm tra công tác phòng, chống bạo hành trẻ, cũng như quản lý nhóm trẻ tư thục.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, cơ sở giáo dục, kiểm tra việc quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý thu chi trong nhà trường; việc thực hiện các quy định về công khai trong nhà trường; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp, phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; việc công khai đối với cơ sở giáo dục;
Việc thực hiện chế độ, chính sách nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quản lý hoạt động liên kết đào tạo; quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài; trung tâm du học; hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tin học,… cũng là những nội dung cần được kiểm tra trong kế hoạch.

Hướng dẫn của Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu việc tranh tra, kiểm tra đột xuất được tiến hành dựa trên cơ sở rà soát, cập nhật thông tin phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong GD-ĐT.  Sau khi tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất, sẽ xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo quy định.
Nguồn