Sao 'Thiên tài bất hảo' làm mẫu trên biển

[ad_1]


Chutimon Chuengcharoensukying – đóng “Thiên tài bất hảo” – diện đồ xa xỉ làm mẫu tạp chí Vogue ấn bản Thái Lan số tháng 12.

[ad_2]