Rèn tư duy với câu đố di chuyển que diêm

[ad_1]

Bằng cách di chuyển 1-3 que diêm tùy từng hình, bạn có thể tạo ra những phép tính, số hình theo yêu cầu?

Câu 1: Di chuyển một que diêm để được phép tính đúng.

Rèn tư duy với câu đố di chuyển que diêm

>> Đáp án

Câu 2: Di chuyển một que diêm để được phép tính đúng.

Rèn tư duy với câu đố di chuyển que diêm - 1

>> Đáp án

Câu 3: Di chuyển hai que diêm để tạo thành 5 hình vuông.

Rèn tư duy với câu đố di chuyển que diêm - 2

>> Đáp án

Câu 4: Di chuyển 3 que diêm để được 11 hình vuông.

Rèn tư duy với câu đố di chuyển que diêm - 3

>> Đáp án

Theo Edcraft

[ad_2]