No đòn vì khinh thường đối thủ


Không chỉ xem thường cách luyện tập, võ sĩ còn thách đấu đối phương và bị đánh te tua trên sàn đấu.

Nguồn