Năm câu đố về thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

[ad_1]

Thứ bảy, 11/9/2021, 19:17 (GMT+7)

Ngoài truyện Lục Vân Tiên, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu còn nhiều tác phẩm giá trị từ cảm hứng yêu nước và triết lý “văn dĩ tải đạo” để sửa đời, dạy người.

Tượng nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Báo Bình Thuận

Tượng nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Báo Bình Thuận

Câu 1: Những câu sau nằm trong bài văn tế nổi tiếng nào của Nguyễn Đình Chiểu?

Hỡi ơi!
Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ.
Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi như phao; một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất tiếng vang như mõ.

a. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

b. Văn tế Trương Định

c. Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh

Lê Nam – Tổng hợp