Màu nào gần như không được sử dụng trên quốc kỳ?

18


Thứ năm, 25/11/2021, 18:40 (GMT+7)

Trong các màu cơ bản, hai màu này chỉ được dùng trên quốc kỳ của hai quốc gia, đều ở các chi tiết rất nhỏ.