Luyện tập về đại từ chỉ giới tính trong tiếng Anh

[ad_1]

Thứ hai, 6/12/2021, 00:00 (GMT+7)

“Someone crashed _______ car into our restaurant last night”, bạn sẽ điền “our”, “their” hay “your” vào chỗ trống trong câu trên?

[ad_2]