Học sinh bị điểm kém vì bài văn hoàn hảo

130

‘Sự hoàn hảo của một bài văn mẫu, thiếu nét riêng’, cô giáo phê.

Theo như nội dung bạn học sinh viết thì có vẻ như đề bài yêu cầu phân tích nhân vật Từ Hải trong đoạn trích “Chí khí anh hùng” – Truyện Kiều (Nguyễn Du).

Đề bài này có vẻ khá là khó nhằn đối với một bạn học sinh không phải là “fan ruột” của môn Văn. Vậy nên, bạn nam sinh này đã lên mạng chép văn mẫu. Nhưng xui cho bạn là cô lại biết bài văn này, nên chỉ cần đọc đoạn đầu là cô nhận ra ngay.

Học sinh bị điểm kém vì bài văn hoàn hảo

Lời phê của cô giáo: “Bài viết hoàn hảo – Sự hoàn hảo của một bài văn mẫu, thiếu nét riêng“, kèm theo đó là con số 4 điểm to đùng.

Nancy (st)

Học sinh bị điểm kém vì bài văn hoàn hảo - 3
Học sinh bị điểm kém vì bài văn hoàn hảo - 4

Nguồn