‘Hịch tướng sĩ’ là tác phẩm của danh tướng nhà Trần nào?

[ad_1]

Thứ hai, 15/11/2021, 18:06 (GMT+7)

Tác giả “Hịch tướng sĩ” ba lần tham gia vào cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, phụng sự 4 đời vua Trần, được tôn vinh là anh hùng dân tộc.

[ad_2]