Dự kiến kéo dài hạn giảm 30% phí sử dụng đường bộ

[ad_1]

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư giảm các loại phí, bao gồm phí sử dụng đường bộ cho ôtô kinh doanh vận tải đến giữa năm sau.

Bộ Tài chính đã ban hành 5 thông tư quy định giảm mức thu 34 khoản phí, lệ phí, áp dụng đến hết năm nay. Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được một số kiến nghị tiếp tục kéo dài hạn giảm phí, lệ phí tới năm sau do dự báo tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Dựa trên đề xuất của Bộ Tài chính, ngày 15/11, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để ban hành thông tư giảm phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Theo đó, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư mới về việc giảm một số khoản phí, lệ phí. Nội dung sẽ trên cơ sở kế thừa mức thu các khoản phí, lệ phí đã được quy định giảm trong năm 2021, có bổ sung giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Một trong 35 loại phí dự kiến được giảm đến 30/6 năm sau gồm: phí sử dụng đường bộ với ôtô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải. Xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách sẽ được giảm 30% mức thu phí theo quy định hiện hành. Mức giảm với xe tải, xe ôtô chuyên dùng, xe đầu kéo là 10%.

Nếu xe ôtô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải trong thời gian Thông tư có hiệu lực thì thời điểm áp dụng mức giảm tính từ ngày ôtô được ghi nhận theo Chương trình quản lý kiểm định của Cục đăng kiểm.

Một số loại phí khác như phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, phí trong chăn nuôi, phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán… cũng tiếp tục được giảm 50% tới giữa năm sau.

Quỳnh Trang

[ad_2]