Điền giới từ để hoàn thành câu

[ad_1]


“The report focuses ____ social problems”. Bạn cần điền giới từ “at”, “in” hay “on” vào chỗ trống để hoàn thành câu?

[ad_2]