Chú rể quên đường vào nhà gái ngày rước dâu


Tân lang khiến mọi người được phen cười thỏa thích vì không nhớ đường vào nhà vợ và cũng chẳng biết tên nhạc phụ để hỏi thăm nhà.

Nguồn

Bình luận