Chọn giới từ tiếng Anh thích hợp

[ad_1]

Chủ nhật, 12/9/2021, 07:00 (GMT+7)

‘The decrease ____ demand has caused a huge drop in their profits’. Bạn sẽ điền giới từ nào vào chỗ trống để hoàn thành câu?

[ad_2]