Cải thiện giao tiếp tiếng Anh bằng thành ngữ hữu dụng

[ad_1]

Khi phải lòng, thích đơn phương ai đó, bạn dùng “have a crush on (someone)” ; nếu muốn khuyên người khác bình tĩnh, hãy nói “keep your cool”.

Have a crush on (someone)

Những năm gần đây, bên cạnh nghĩa gốc, “crush” còn được hiểu theo nghĩa của một danh từ, ám chỉ người bạn thích. Do đó, thành ngữ “Have a crush on (someone)” mang nghĩa phải lòng, dành tình cảm mạnh mẽ cho ai đó. Tình cảm này thường đối phương không biết, có thể gọi là đơn phương.

“Aw, you have a crush on him! I saw the way you looked at him when he came in the room” (Ồ, bạn “crush” anh ấy. Tôi thấy cách bạn nhìn anh ấy lúc anh ấy đi vào phòng).

Have it in for (someone)

Khi quyết tâm làm hại hoặc chỉ trích ai đó, bạn “have it in” với họ.

Chẳng hạn: “Karen in accounting must really have it in for me. She reported me for taking extra breaks, even though everyone does that”. (Karen thường chơi xấu tôi trong vụ thống kê. Cô ấy báo cáo tôi đã nghỉ thêm, dù mọi người đều làm như vậy).

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Have the upper hand

Thành ngữ này nghĩa là bạn có ưu thế, lợi thế hơn ai đó.

Ví dụ: “She has the upper hand because I have a criminal record”. (Cô ấy chiếm ưu thế trong vụ này vì tôi có tiền án).

Keep your cool

Tương tự “keep calm”, thành ngữ này mang nghĩa giữ bình tĩnh, cụ thể hơn là giữ một cái đầu lạnh.

Chẳng hạn: “I have a really big crush on this girl, so it’s, like, impossible to keep my cool around her”. (Tôi thực sự phải lòng cô gái này, dường như tôi không thể giữ được bình tĩnh khi ở bên cô ấy).

Play it cool

Khi bạn “tỏ ra ngầu”, bạn “play it cool”. Trong nhiều trường hợp, thành ngữ này không phải lúc nào cũng mang nghĩa có phần dối trá, nhưng nhìn chung nó thể hiện bạn cuốn hút, lạnh lùng, còn thực sự bên trong không phải vậy.

Ví dụ: “Try to play it cool during the interview. Don’t let them know how desperate you are for this job”. (Cố gắng thật ngầu trong buổi phỏng vấn nhé. Đừng để họ biết bạn tuyệt vọng như nào với công việc này).

One up (someone)

Khi dùng thành ngữ này, bạn đang muốn làm tốt hơn hoặc cố gắng để mình trông đẹp hơn người khác.

Chẳng hạn: “I mentioned completing my first 5 km, and he had to tell everyone that he runs marathons. I don’t know why he always has to one up me”. (Tôi đề cập việc đã chạy 5 km đầu tiên và anh ấy nói với mọi người rằng mình đã hoàn thành marathon. Tôi không hiểu sao anh ấy cứ hơn thua với tôi).

Thanh Hằng (Theo FluentU)

[ad_2]