Cách nói về kế hoạch tương lai

[ad_1]

Thứ tư, 18/8/2021, 00:02 (GMT+7)

Ngoài ‘going to’ hay ‘will’, bạn có thể sử dụng ‘It looks like…’, ‘What are you up to?’ hoặc ‘What are your plans for…’ khi nói hay hỏi về kế hoạch tương lai.

[ad_2]

Bình luận