Cách ghi trọn điểm dạng bài đơn giản nhất IELTS Listening

[ad_1]

Note completion được coi là dạng bài đơn giản nhất để lấy điểm bài thi IELTS Listening.

Bài thi IELTS Listening có sự đa dạng về loại câu hỏi, bao gồm: Note/Sentence/Table completion (Điền thông tin); Multiple choice question (Chọn đáp án đúng); Short answer question (Đưa ra câu trả lời ngắn); Matching (Nối); Plan/Map/Diagram labelling (Xác định địa điểm).

Đối với đa số người học, dạng bài dễ lấy tối đa điểm là Note completion. Những câu hỏi thuộc dạng này thường nằm trong Part 1 và dễ dàng đoán dạng từ, lọc thông tin. Đáp án thường là các từ đơn giản và xoay quanh các thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, email, địa chỉ nhà…

Trích Part 1, Test 1, sách Cambridge IELTS 15.

Trích Part 1, Test 1, sách Cambridge IELTS 15.

Part 1 IELTS Listening trên ảnh có các đáp án đơn giản và dễ nghe, dễ nhận biết: 1. Jamieson; 2. afternoon; 3. communication; 4. week; 5. 10; 6. suit; 7. passport; 8. personality

Tuy nhiên, nếu dạng bài này nằm ở Part 4, độ khó sẽ tăng lên nhiều bởi các đáp án sẽ phức tạp và khó để nhận diện keywords hơn so với việc nằm ở Part 1.

Trích Part 4, Test 1, sách Cambridge IELTS 16

Trích Part 4, Test 1, sách Cambridge IELTS 16

Bài Part 4 IELTS Listening trên khó nghe, khó nhận biết đáp án hơn: 35. play; 36. capitalism; 37. depression; 38. logic; 39. opportunity; 40. practice/practise.

Để đạt số điểm tốt nhất trong dạng bài Note completion, các bạn nên làm bài theo chiến thuật sau, theo…

Trước khi nghe

Xác định số lượng từ cần điền: Dạng bài này sẽ ghi rõ và in đậm yêu cầu về số lượng từ tối đa trong đáp án dưới dạng “NO MORE THAN … WORDS AND/OR A NUMBER” hay “ONE WORD AND/OR A NUMBER”

Gạch chân các keywords (từ khóa) trong câu hỏi

Xác định loại từ cần điền dựa vào các từ xung quanh (ví dụ như danh từ số ít/số nhiều, động từ, tính từ…) và ghi chú nhỏ sang bên cạnh đáp án.

Trong khi nghe

Tập trung cao độ trong quá trình nghe, lưu ý tên riêng sẽ thường được đánh vần từng chữ cái và đôi khi đáp án đúng sẽ không phải đáp án đầu tiên các bạn nghe được.

Chú ý bắt các keywords được nhắc đến hoặc được paraphrase (diễn giải bằng cách khác) để định vị được đáp án.

– Nếu bạn bị nhỡ một đáp án bất kỳ, giữ bình tĩnh và bỏ qua để chuyển sang câu tiếp theo.

– Chú ý đến số lượng từ phù hợp với yêu cầu đề bài khi ghi đáp án.

Sau khi nghe

– Kiểm tra đáp án thật kỹ trước khi điền đáp án chính thức vào phiếu trả lời.

Áp dụng chiến thuật trên vào bài nghe sau (trích từ Section 1, Test 2, Cambridge IELTS 14).

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer

Cách ghi trọn điểm dạng bài đơn giản nhất IELTS Listening - 2

Đáp án

Để ôn luyện kỹ hơn về dạng bài Note completion, các bạn có thể tham khảo các nguồn sách chính thống như Cambridge IELTS, bộ tài liệu Recent Actual Test, The Official Cambridge Guide to IELTS hoặc các trang web làm đề trực tuyến như IELTS Fighter, IELTS Online Test, IELTS Training Online.

Ngọc Anh

[ad_2]