Các từ vựng tiếng Anh chỉ giáo viên

[ad_1]

Thứ sáu, 19/11/2021, 00:00 (GMT+7)

Ngoài “teacher”, thầy Quang Nguyen sẽ giới thiệu một số từ khác, cũng chỉ nhà giáo, người hướng dẫn như “educator”, “lecturer”, “tutor”…

Các từ vựng tiếng Anh chỉ giáo viên

Quang Nguyen

[ad_2]