Bốn mẫu iPhone 12 khác gì nhau


Bốn mẫu iPhone 12 sở hữu hầu hết các thông số tương đương, khác biệt chính nằm ở kích thước, pin và camera sau.

Nguồn