Bốn câu đố với các dãy chữ cái

114


Nhìn từ mọi hướng theo hàng ngang và hàng dọc, bạn có thể tìm ra những từ tiếng Anh hay điểm đặc biệt theo yêu cầu?

Câu 1: Tìm tên tiếng Anh của hai con vật.

Bốn câu đố với các dãy chữ cái

>>Đáp án

Câu 2: Tìm 6 từ tiếng Anh liên quan đến thời tiết.

Bốn câu đố với các dãy chữ cái - 1

>>Đáp án

Câu 3: Những chữ cái dưới đây có gì đặc biệt?

Bốn câu đố với các dãy chữ cái - 2

>>Đáp án

Câu 4: Tìm các chữ màu vàng ở cột bên phải từ dãy chữ màu trắng bên trái.

Bốn câu đố với các dãy chữ cái - 3

>>Đáp án

Theo Bright Side