Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chí phân loại cấp độ thích ứng Covid-19

18


Tiêu chí đánh giá 4 cấp độ thích ứng an toàn Covid-19 gồm tỷ lệ F0, độ bao phủ vaccine, khả năng thu dung, điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh.

Tối 13/10, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn (hướng dẫn) để thực hiện Quy định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.

Có 3 tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Thứ nhất là số F0 tại cộng đồng/ 100.000 dân/tuần. Thứ hai là tỷ lệ dân số từ 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine. Trong tháng 10/2021, tối thiểu 80% người từ 65 tuổi được tiêm đủ liều vaccine; từ tháng 11/2021, 80% người từ 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine. Thứ ba, khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến.

Cụ thể, với địa bàn có hơn 70% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine, các cấp độ nguy cơ được phân loại gồm: Cấp 1 có dưới 50 F0/100.000 dân/tuần; cấp 2 có 50-150 F0/100.000 dân/tuần; cấp 3 trên 150 F0/100.000 dân/tuần.

Với địa bàn có dưới 70% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine, cấp 1 có 20 F0/100.000 dân/tuần; cấp 2 có 20-50 F0; cấp 3 có 50-150 F0; cấp 4 trên 150 F0.

Địa bàn không đạt tiêu chí về năng lực y tế thì không được giảm cấp độ nguy cơ. Địa bàn không đạt tiêu chí về tỷ lệ tiêm vaccine phải tăng một cấp độ nguy cơ.

Bộ Y tế cũng nêu rõ, các tỉnh, thành căn cứ thực tế, độ bao phủ vaccine, mật độ dân cư, điều kiện kinh tế – xã hội, khả năng ứng phó để điều chỉnh cấp độ dịch cho phù hợp.  

Nhân viên y tế đến từ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ tiêm vaccine cho người dân Quận Long Biên, Hà Nội, ngày 9/9. Ảnh: Giang Huy

Nhân viên y tế đến từ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ tiêm vaccine cho người dân quận Long Biên, Hà Nội, ngày 9/9. Ảnh: Giang Huy

Về xét nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở làm xét nghiệm ngẫu nhiên nhóm nguy cơ cao.

Các địa phương không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân; chỉ xét nghiệm với người đến từ địa bàn cấp 4 hoặc vùng phong tỏa; trường hợp nghi ngờ thì chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn cấp 3. Người đã tiêm đủ liều vaccine và F0 khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

Ngoài ra, các địa phương xét nghiệm tầm soát người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng…

Ngày 11/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19”, áp dụng trên toàn quốc. Có bốn cấp độ dịch bệnh, gồm: Cấp 1 (nguy cơ thấp – bình thường mới), màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao), màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ. Tương ứng với mỗi cấp độ sẽ có các lĩnh vực được hoạt động hoặc phải hạn chế, tạm dừng.

Các địa phương có thể bổ sung biện pháp, nhưng không trái với quy định của Trung ương; không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của người dân. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định biện pháp phong tỏa trên địa bàn nhanh nhất, phạm vi hẹp nhất.

Nghị quyết cũng nêu rõ, tạm thời không áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19 ban hành trước đó.

Viết Tuân