Bộ GD-ĐT nói gì về thí điểm tự chủ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng? | Giáo dục

187

Theo đó, vào tháng 8.2020, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, thư của tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng (nguyên Phó ban Tuyên giáo T.Ư) đã gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số nội dung về việc thí điểm tự chủ ĐH. Sau khi nhận được công văn của hai đơn vị này, Văn phòng Chính phủ đã chuyển cho Bộ GD-ĐT và Bộ GD-ĐT đã có công văn phúc đáp.

Để tự chủ ĐH phù hợp thực tế còn nhiều điều cần được giải quyết

Theo công văn phúc đáp của Bộ GD-ĐT, sau 3 năm triển khai Nghị quyết 77 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục ĐH công lập giai đoạn 2014 – 2017, Bộ đã khảo sát thực tế, tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Cụ thể, đã khảo sát 27 trường (trong đó có 19 trường được giao thí điểm tự chủ); Tổ chức điều tra, phỏng vấn trực tiếp 1.250 cán bộ quản lý, giảng viên của 27 trường; Tổ chức hội nghị tổng kết ngày 20.10.2017. 

Kết quả cho thấy Nghị quyết 77 đã tạo điều kiện cho các trường công lập khi cam kết tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư thì được thực hiện tự chủ về tất cả các phương diện: đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy và nhân sự; chính sách học bổng, học phí đối với sinh viên đối tượng chính sách; đầu tư, mua sắm.

Thực tế cho thấy việc thực hiện tự chủ tại các trường bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, giúp giảm bớt các thủ tục hành chính, tăng tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường. Mô hình thí điểm tự chủ bước đầu được đánh giá tích cực, các trường đã có những thành tựu nhất định và được xã hội công nhận.

Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, để tự chủ ĐH phù hợp thực tế triển khai ở Việt Nam và đảm bảo hội nhập quốc tế cũng còn nhiều điều cần được giải quyết. 

Đang ban hành văn bản nâng cao hiệu quả tự chủ

Trên cơ sở kết quả tổng kết thí điểm thực hiện tự chủ, Bộ GD-ĐT cho biết đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật GDĐH sửa đổi); tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2019 ngày 30.12.2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH (Nghị định 99), trong đó quy định rõ về tự chủ trong các hoạt động chuyên môn, tổ chức và nhân sự, tài chính tài sản… và đang được áp dụng triển khai thực hiện trong toàn hệ thống giáo dục đại học.

Ngày 28.12.2018 và ngày 17.7.2019, ngay sau khi Luật giáo dục ĐH sửa đổi có hiệu lực, Bộ GD-ĐT đã tổ chức các hội nghị chuẩn bị và hội nghị triển khai luật, chủ yếu để hướng dẫn triển khai thực hiện tự chủ đại học trong toàn hệ thống. Ngày 6.1.2020, sau khi Nghị định 99 ban hành, Bộ GD-ĐT cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 99.


Bộ GD-ĐT nói gì về thí điểm tự chủ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng? - ảnh 1

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến trong hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 99 hướng dẫn luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH

Bộ GD-ĐT cho biết trên cơ sở quy định của Luật giáo dục ĐH sửa đổi và Nghị định 99, Bộ GD-ĐT đã và đang hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học như các thông tư ban hành quy chế tuyển sinh các trình độ trong giáo dục ĐH, quy chế đào tạo các trình độ trong giáo dục ĐH, chuẩn chương trình đào tạo…

Cũng theo đó, Bộ GD-ĐT đã có kế hoạch phối hợp với Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội thảo Giáo dục 2020 với chủ đề: “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn”, dự kiến tổ chức trong tháng 11.2020.

Trả lời Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, Bộ cũng cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh triển khai tự chủ.
Nguồn