Bí quyết phát âm tự nhiên như người bản xứ

[ad_1]

Intonation (ngữ điệu) là yếu tố quan trọng giúp phát âm của người học tiếng Anh trở nên tự nhiên hơn.

Intonation là cách lên giọng, xuống giọng trong giao tiếp. Việc sử dụng ngữ điệu hợp lý sẽ thể hiện được cảm xúc của người nói và gia tăng hiệu quả biểu đạt thông tin.

Intonation thường có vị trí nằm ở cuối câu, nhấn mạnh sự thay đổi về độ cao, thấp của giọng nói. Tùy theo từng kiểu câu, người nói sẽ cần chuyển đổi về ngữ điệu linh hoạt, với falling intonation (xuống giọng), rising intonation (lên giọng), rise-fall intonation (lên-xuống giọng) hoặc fall-rise intonation (xuống-lên giọng) với tần suất hiếm sử dụng hơn.

Falling intonation (xuống giọng)

Với một số kiểu câu như câu trần thuật, câu mệnh lệnh, câu hỏi với từ để hỏi Wh- và câu hỏi đuôi (mang nghĩa khẳng định thông tin), người nói cần lưu ý xuống giọng ở cuối câu.

Ví dụ:

– Câu trần thuật: I have finished my homework already.

– Câu mệnh lệnh: Clean your room now.

– Câu hỏi Wh-: What do you want?

– Câu hỏi đuôi: She is gorgeous, isn’t she?

Rising intonation (lên giọng)

Ngược lại với falling intonation, người nói nên lên giọng ở các câu hỏi Yes/No và câu hỏi đuôi (để lấy thông tin).

Ví dụ:

– Câu hỏi Yes/No: Do you go to France this summer?

– Câu hỏi đuôi (để lấy thông tin): Do you have 2 brothers, don’t you?

Rise-fall intonation (lên-xuống giọng)

Một kiểu intonation khác là lên-xuống giọng trong câu lựa chọn (sử dụng or) hoặc trong câu liệt kê (xuống giọng ở lựa chọn cuối cùng).

Ví dụ:

– Câu lựa chọn: Would you like a cup of milk or tea ?

– Câu liệt kê: I bring a bag , a jacket and a sweater .

Fall-rise intonation (xuống-lên giọng)

Là một trường hợp không quá phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh, tuy nhiên ngữ điệu xuống-lên (Fall-rise intonation) vẫn được sử dụng trong một số trường hợp như khi người nói do dự, không chắc chắn.

Ví dụ:

– Is this your camera?

– Would you like another coffee?

Bí quyết phát âm tự nhiên như người bản xứ

Cô Như Quỳnh – giáo viên tại IELTS Fighter hướng dẫn cách luyện ngữ điệu trong tiếng Anh.

[ad_2]