5 câu đố thử trí thông minh

[ad_1]

Dữ kiện đề bài bao gồm (6, 2, 3 = 12); (8, 4, 6 = 24) và (5, 3, 9 = 18), vậy (7, 1, 6) bằng bao nhiêu?

Câu 1: Thêm cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng.

5 câu đố thử trí thông minh

>>Đáp án

Câu 2: Sắp xếp lại các số và ký hiệu Toán học để được phép tính có kết quả bằng 1.

5 câu đố thử trí thông minh - 1

>>Đáp án

Câu 3: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

5 câu đố thử trí thông minh - 2

>>Đáp án

Câu 4: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

5 câu đố thử trí thông minh - 3

>>Đáp án

Câu 5: Điền 12 số đã cho dưới đây vào 12 ô màu để được bốn phép cộng đúng.

5 câu đố thử trí thông minh - 4

>>Đáp án

Theo Logic Channel

[ad_2]