4 câu đố thách thức tư duy

[ad_1]

Bạn hãy quan sát kỹ, tìm ra quy luật và tính toán để điền đáp án thích hợp vào mỗi dấu hỏi chấm dưới đây.

Câu 1: Tìm số còn thiếu trong ô vuông thứ ba

4 câu đố thách thức tư duy

>> Đáp án

Câu 2: Với các chữ số khác nhau, bạn hãy sắp xếp phép tính trong các ô vuông bên trái

4 câu đố thách thức tư duy - 1

>> Đáp án

Câu 3: Đáp án còn thiếu ở dấu hỏi là bao nhiêu?

4 câu đố thách thức tư duy - 2

>> Đáp án

Câu 4: Bạn điều số bao nhiêu vào ô trống còn lại?

4 câu đố thách thức tư duy - 3

>> Đáp án

Theo Logic Channel

[ad_2]